Rozwiązywanie problemów

Czym jest "Rozwiązywanie problemów"?

Rozwiązywanie problemów jest ściśle związane z koncepcją krytycznego myślenia.

Myśleć krytycznie oznacza być ciekawym, zadawać pytania, szukać odpowiedzi, poszukiwać przyczyn i implikacji, znajdować alternatywy dla już ugruntowanych postaw, przyjmować stanowisko w oparciu o racjonalne uzasadnienie i  dyskutować z  innymi na logicznie argumenty.

Metody rozwijania umiejętności krytycznego myślenia są włączone w ramy nauczania i uczenia się, w podziale na trzy etapy:

  1. Przywołanie – uczący się są proszeni o przypomnienie sobie, co wiedzą lub co uważają, że wiedzą na temat, który ma być poruszany
  2. Zrozumienie – uczący się pojmują nowe treści
  3. Refleksja – oznacza moment, w którym uczący się rzeczywiście nabywają nową wiedzę wyrażając ją własnymi słowami

Sprawdź gry