Miejsce na Twoją grę

Sprawdź nasze gry
Skuteczna
komunikacja
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
Zarządzanie zespołami rozproszonymi
Zarządzanie stresem

Czym jest projekt EDUGameBox?

Projekt EDUGameBox został przygotowany i wdrożony przez Partnerów z Polski ( Nowe Motywacje oraz Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji) z Czech (Institut INPRO) oraz Rumunii (AESD – Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabilă)

Głównym celem projektu jest zapewnienie edukatorom wsparcia poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań aktywizujących i uatrakcyjniających procesy rozwojowe, a co za tym idzie podniesienie efektywności edukacji osób dorosłych poprzez możliwość korzystania osób projektujących działania rozwojowe ze zbioru gier szkoleniowych wraz z kompletem materiałów oraz precyzyjnych instrukcji do ich przeprowadzenia.

Cele szczegółowe projektu:

·     Stworzenie miejsca online, dostępnego dla wszystkich edukatorów, pozwalającego pobierać narzędzia i korzystać z nich, szczególnie w sytuacjach, kiedy grupy osób uczących się nie dysponują środkami potrzebnymi na skorzystanie z rozwiązań komercyjnych, dostępnych na rynku.

·        Umożliwienie korzystania z edukacji pozaformalnej osobom dorosłym z mniejszych miejscowości, obszarów wiejskich, a także zachęcenie i niwelowanie barier społecznych, odległościowych u osób dorosłych z mniejszymi szansami oraz mniejszymi umiejętnościami, zachęcenie edukatorów do dzielenia się wypracowanymi przez siebie rozwiązaniami i zapewnienie im podstawowej bazy, którą wspólnie będą mogli rozbudowywać, jak również korzystać z ogólnodostępnych inspiracji, które wpłyną na atrakcyjność i efektywność działań edukacyjnych przez nich proponowanych.

·        Minimalizowanie barier dostępności zasobów bazujących na gamifikacji.

·    Wzbogacenie programów edukacyjnych o nowe narzędzia, będące wynikiem pracy zespołu doświadczonych edukatorów, techników, HR i ekspertów rynku szkoleniowego.

Partnerzy EDUGameBox

Skontaktuj się z nami!