Skuteczna komunikacja

Czym jest "Skuteczna komunikacja"?

Skuteczna komunikacja to coś więcej niż tylko wymiana informacji. Chodzi o zrozumienie emocji i zamiarów związanych z informacjami. Poza umiejętnością jasnego przekazywania komunikatów konieczne jest również słuchanie w taki sposób, aby pojąć pełne znaczenie tego, co jest mówione i sprawienie, że druga osoba czuje się słuchana i rozumiana.

Umiejętność 1: Stanie się zaangażowanym słuchaczem

Umiejętność 2: Zwracanie uwagi na sygnały niewerbalne

Umiejętność 3: Panowanie nad stresem

Umiejętność 4: Zaznaczenie swojego autorytetu

 

Typowe bariery dla skutecznej komunikacji:

  • Stres i niekontrolowane emocje
  • Brak koncentracji
  • Niespójna mowa ciała
  • Negatywna mowa ciała
Sprawdź gry