Týmová práce

Týmová práce

Týmová práce představuje umění cíleně a s ohledem na úkoly spolupracovat se členy skupiny. Dobře řízená týmová práce je efektivnější než práce stejného počtu jednotlivců nebo stejně početné skupiny, přestože tým je sám o sobě stimulačním prostředkem pracovní motivace.

Charakteristika týmové práce:

  • Být ochoten naslouchat ostatním, učit se od nich a upřednostnit zájmy skupiny před svými vlastními.
  • Být schopen definovat své postavení v týmu.
  • Být schopen ocenit výkon ostatních.
Podívejte se na naše hry