ŘÍZENÍ TÝMU NA DÁLKU

Strategie pro řízení rozptýlených týmů

V konečném důsledku je řízení jakéhokoli týmu náročné. A většina z nás je zvyklá na řízení jednoho nebo více zdrojů, které s námi nepracují osobně. Aby celý tým fungoval jako jeden soudržný a produktivní celek, nesmíme se domnívat, že vše probíhá hladce jen proto, že problémy nejsou vidět.

Komunikujte – a to i přespříliš. Pořádejte pravidelné týmové porady, přestože nemáte během daného setkání mnoho témat k diskuzi. Zhodnoťte navzájem svoji práci jako tým. Jde o spolupráci a o to, abyste i nadále odváděli kvalitní práci, přestože nepracujete fyzicky na stejném místě.

Podívejte se na naše hry