Řešení problémů

Řešení problémů

Řešení problémů úzce souvisí s pojmem kritického myšlení.

Myslet kriticky znamená být zvídavý, klást otázky, hledat odpovědi, hledat příčiny a důsledky, nacházet alternativy k již zavedeným postojům, zaujímat stanoviska na základě rozumného zdůvodnění a logicky polemizovat s argumenty ostatních.

Metody rozvoje kritického myšlení jsou začleněny do specifického výukově-vzdělávacího rámce, který je rozdělen do tří fází:

  1. Evokace – studenti jsou požádáni, aby si vzpomněli, co vědí nebo co si myslí, že vědí o tématu, kterému se mají věnovat.
  2. Dávat smysl – studenti se dostávají do kontaktu s novým obsahem.
  3. Reflexe – označuje okamžik, kdy si studenti skutečně osvojují nové poznatky a vyjadřují je vlastními slovy.

Podívejte se na naše hry