Efektivní komunikace

Efektivní komunikace

Efektivní komunikace je více než jen výměna informací. Jde o pochopení emocí a záměrů, které informace vyjadřují. Kromě schopnosti jasně předat sdělení je třeba také naslouchat tak, aby byl získán plný význam toho, co je řečeno, a aby se druhá strana cítila vyslechnuta a pochopena.

Dovednost 1: Stát se angažovaným posluchačem.

Dovednost 2: Věnovat pozornost neverbálním signálům.

Dovednost 3: Mít stres pod kontrolou.

Dovednost 4: Prosadit se.

 

Běžné překážky efektivní komunikace:

  • Stres a nezvládnuté emoce.
  • Nedostatečná soustředěnost.
  • Nekonzistentní řeč těla.
  • Negativní řeč těla.
Podívejte se na naše hry